Knihovna:

Svátky:

8. ledna - Svátek Alchymie

19. ledna - Svátek založení cechu

21. březen - oslava rovnodennosti jako rovnosti mezi našimi živly vodou, vzduchu, ohni, zemi

12. dubna - Svátek draka (oslavujeme toto velké a magické stvoření)

1. května - Svátek posvátných květů

6. července - Svátek netopýra (slavíme návrat obřích netopýrů do našich krajin, ketří se k nám každoročně touto dobou slétají, aby se spářili)

21. červenec – oslava slunovratu jako symbolu návratu ke kořenům Země

Zpět