Knihovna:

Naše statusy:

1. Velmistr Alchymie - Vrchní mistr Alchymie

~ je to představený cechu, který řídí chod tohoto cechu. Pod jeho záštitou se vyřizují záležitosti cechu a všechna jednání s okolním světem. Na jeho osobu se ptají uchazeči o vstup do cechu.

2. Velká rada mistrů

~ jsou to výše postavení mistři, mezi kterými je vždy zvolen zástupce velmistra, pokud ten dlí mimo cechovní budovu. Podílejí se také na přijímání nových členů zadáváním vstupních testů. Mohou pomáhat s vedením diplomatických jednání cechu. Pokud je více zakladatelů cechu, jeden je zvolen velmistrem, ostatní automaticky dostanou tuto hodnost.

3. Prefekt

~ mistr, který je pokročilým alchymistou. Vedou jednotlivá odvětví alchymie v rámci cechu. Vyučuje níže postavené alchymisty. Pomáhá při výrobě.

4. Mistr

~ zkušený mistr alchymista, zná své povolání a snaží se rozšiřovat si své obzory, pomáhá při výuce, výrobě atd. Jednotliví mistři odpovídají za chod jednotlivých částí cechu laboratoř, skleníky, zahrada ...

5. Zkušený Alchymista

~ alchmysta, který zná své povolání, není již úplný začátečník, podílí se na výrobě cechu, stále se zdokonaluje studiem...

6 Adept alchymie

~ by měl splnit tyto podmínky:
1. V Q musí oficiálně vyrobit nějaký alchymistický předmět a poté RP popis z Q ukázat v cechu a obhájit si pro zvolil zrovna tento postup.
2. Vymyslí úkol pro učedníky, který zkontroluje a poučí ostatní podle toho, jak si myslí, že by to mělo být
3. musí znát min 3 recepty 1. lvl
4. V RP příspěvku sepsat a popsat nějaký technický problém a jeho možnost řešení?

7 Učeň

~ Aby se z učedníka novice stal učeň, jsou potřeba 3 věci:
1. sepsání receptu u 0 předmětu/lektvaru, co si vybere
2. popis alch. činnosti, kterou dělá kromě výroby itemu
3. sehnat ingredienci, kterou věnuje do cechovního skladu

8 Učedník novic

~ příchozí do cechu, kde projde přijímacím testem, ale v cechu ještě nic nedokázal. Ovšem je přijat s určitou zkušební lhůtou. Pokud platí daně, ale jeho aktivita je mizivá, zůstává s tímto statutem.

9 Garda ~ SMA ~

~ postava, která není povoláním alchymista, její postup na vyšší stupeň bohužel není možný. Pomáhá cechu dle svých možností a schopností či dovedností.

Zpět