Knihovna:

Kodex Společenství mistrů alchymie:

Slušnost a zdvořilost jest u obchodníka částí nezbytné režie,
neboť z nedostatku obého může snadno obchodníkovi vzniknout i škoda hmotná,
tak jako z nedostatku například reklamy.

A hned toto zdůrazňujeme,
že slušnost a zdvořilost nesmíme zaměňovati s podlízavostí,
a že úsložnost, která jest jednou ze stránek obchodní zdvořilosti,
nesmíme přeháňěti v servilnost.

KODEX:
~~~ Pokud jsi se na svých cestách, naučil něco nového, předej svá moudra ostatním členům družiny, stejně tak budou oni činit vůči tobě.

~~~ Vždy jednej tak, aby ses mohl s čistým svědomím podívat do očí svého velmistra, svých kolegů a případných zákazníků.

~~~ Nikdy nelžeme o tom, co naše předměty umí a neumí. Jsme poctiví obchodníci a vyjednavači. Lži nemáme zapotřebí.

~~~ Nikdy se neboj zeptat svého kolegy na názor, pokud si nejsi s něčím jistý. Více hlav více ví.

~~~ Věř svým kolegům a výrobkům. Důvěra ve své přátele a v sebe sama je ta nejdůležitější.

Zpět