Mapa 1. patra cechovní budovy

Mapa

E3 - Schody směr přízemí

J - Kancelář Velmistra

K - Klubovna Rady Mistrů

L - Pokoj Velmistra - Muffinko

M - Pokoj Sallasarův

N - Pokoj

O - Pokoje učňů a zkušených alchymistů
1 - Purson
2 - Drasior
3 -

P - Pokoje - 1 a 2 dostavěno, 3-4 nedostavené, bez oken, neupravené – dostavují se
1 -
2 -

Q - Schody do Astrální učebny

R - Theurgova Laboratoř, učebna a knihovna

S - Schody do Theurgovy Věže